Vil det vise høyere Peth verdier hos gastric bypass opererte?

Kvinne, 49 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

PEth måler hvor mye alkohol som er brutt ned i kroppen, hvor høyt konsumet har vært over tid (men ikke hvor høy promillen har vært). Du kan lese mer her.

Noen undersøkelser tyder på at personer med gastric bypass-operasjon får høyere promille sammenliknet med ikke-opererte ved inntak av lik mengde alkohol.

Så vidt vi kan forstå vil en slik operasjon altså kunne påvirke promillen, men ikke PEth-verdiene.

For ytterligere spørsmål, snakk med din lege.