Hei. Jeg har en venn 27 år gammel med rus problemer. Han går til psykolog for rusproblemet sitt og han føler ikke at han får den hjelpen han trenger, men han ønsker ikke dra noe sted for et avrusningsprogram. Hva kan jeg gjøre for prøve å hjelpe han?

Kvinne, 26 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Om han føler han ikke får den hjelpen han trenger, så må han enten prøve å gå i behandling litt lengre, eller søke en annen type behandling. Dette kan han gjøre ved å kontakte sin fastlege.

Det er viktig for han å huske på at det ikke er psykologen som skal gjøre jobben, men han selv. Psykologen skal hjelpe han å finne verktøy og metoder for å bli bedre eller rusfri, men det er han selv som til syvende og sist gjør jobben.

Dette er viktig også for deg å tenke på. Du kan være en støttende venn, oppfordre til å gå i behandling, være en trygg relasjon, og finne på ting med han som gir han mening og glede. Om han omsider slutter, kan du spille en viktig rolle ved å være en positiv drivkraft og en rusfri venn. Men ut over det, er det dessverre ikke så mye du får hjulpet han med.