Hei, har nylig blitt tatt for oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk. Det gjelder mindre mengder mdma og amfetamin, ca 3g mdma, 4 ecstasy tabletter, og ca 1g amfetamin. Så jeg lurer på hva strafferammen på dette er siden jeg ikke har fått en avgjort dom på dette enda.

Mann, 22 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg (bot), hvor størrelsen på boten er avhengig av type og mengde stoff.