Stemmer det at ambulansepersonnel har taushetsplikt? Er dere helt sikre på det? Kanskje dere burde se over en gang til?

Kvinne, 46 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det stemmer at ambulansepersonell har taushetplikt, men ikke uten unntak. Når det gjelder bruk av illegale rusmidler er normalt ikke dette noe ambulansepersonell skal melde til politiet.

Du kan lese mer om taushetsplikt (og unntak fra denne) i denne guiden fra Helsenorge, og i dette rundskrivet fra Helsedirektoratet.