hvordan tar man overdose og hva skjer?

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Overdose er oftest betegnelse på en mulig dødelig forgiftning etter inntak av visse rusmidler og legemidler. Slike rusmidler og legemidler inntas på ulike måter.

De livstruende konsekvensene av en overdose vil ofte komme av at pustesenteret i hjernen hemmes. Behandlingen vil derfor være kunstig åndedrett og/eller respiratorbehandling.