Jeg mistet førerkortet i 6 mnd da jeg ikke oppfylte helsekrav grunnet alkoholmisbruk. Ikke kjørt med promille. Testet negativt peth i seks mnd og fikk det tilbake. Må testes hvert år. Må peth være negativt for fornyet helseattest, eller er det greit så lenge verdien ligger innenfor normalområdet? Det er jo ikke krav om totalavhold for å ha førerkort?

Kvinne, 43 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

I Førerkortveilederen står det:

«Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.»

Slik vi forstår det er det altså bare krav om kontrollert bruk. Dette gjelder riktignok for førerkortgruppe 1. Reglene for førerkortgruppe 2 og 3 finner du her.