Kva virkning blir det med daglig hasj? En eller to joint

Kvinne, 51 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er et veldig vanskelig spørsmål og svare på, rett og slett fordi virkninger og bivirkninger av cannabis (og de fleste rusmidler) påvirkes av en rekke faktorer. Noen kan bruke cannabis ganske jevnlig og over tid uten at dette nødvendigvis fører til vesentlige konsekvenser, mens andre kan få betydelige negative konsekvenser, selv ved et forholdsvis forsiktig forbruk. Dette har med individuell sårbarhet, inntaksmåte og en rekke andre faktorer å gjøre. Men generelt sett, så vil risikoen for negative konsekvenser som regel øke parallelt med økt inntak. Det vil si at jo mer du bruker, jo større risiko utsetter du deg for. Ved regelmessig bruk er det for øvrig også sannsynlig at du utvikler toleranse (dvs. du merker gradvis mindre av effekten), noe som innebærer at mengden må økes for å gi tilsvarende effekt som tidligere.

Du kan lese mer om hasj på våre faktasider.