Kjempa over to år nå for å bli rusfri. Amfetamin, piller og alkohol. Og jeg vil ha en utredning, etterhvertMange selvmordsforsøk, men får ikke hjelp. Ahus vil ikke henvise meg. Total mørkt og kaos i hodet.

Kvinne, 44 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi skjønner veldig godt din frustrasjon dersom du ikke får hjelp. Hvis du har en «ruslidelse», som det heter på fagspråket, så har du rett på hjelp. I utgangspunktet er det enkleste å be din fastlege om hjelp. Legen henviser til behandling og ev. utredning. Nav, ved ruskonsulent, kan også henvise.

Dersom ingen lytter til deg, kan du klage på dette. Hvis du ønsker hjelp til dette, kan du ta kontakt med Statsforvalteren, som er klageorgan.

En annen ting du kan vurdere, er å kontakte RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. De kan sikkert hjelpe deg med gode råd og tips om hvordan du kan få hjelp.