kan man dø av overdose med paracet?

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er en type brukerveiledning vi dessverre ikke gir. Alt vi kan si er at Paracet kun bør brukes som normalt, og at et høyt forbruk kan være belastende for leveren (noe som potensielt kan bli svært smertefullt).

Nå vet ikke vi hvorfor du lurer på dette, men om du har det vanskelig, anbefaler vi at du heller prøver å snakke med noen som kan hjelpe deg med å få det bedre. Det finnes hjelp å få, men da er det viktig at du faktisk ber om dette. Du kan f.eks. snakke med helsesykepleier på skolen eller en helsestasjon for ungdom. Du kan også snakke med legen din om dette, som kan hjelpe til med å skaffe deg en psykolog.