Kan jeg ta 3 •1g Paracet samtidig ?

Kvinne, 65 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og gir ikke medisinfaglig veiledning. Før du bruker Paracet bør du lese pakningsvedlegget nøye. Er du fortsatt usikker bør du ta det opp med legen din, eller spørre på apotek.