Hei. Ved intoks på f. Eks stilnoct. Dersom man får nedsatt ecisstjet eller blir veldig søvnig og blir sendt til akuttmottaket.. Er det sånn at akuttmottaket kan finne ut av hva man har intoks på og om man har det dersom de ikke har noe som helt informasjon fra før av??

Kvinne, 19 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja, akuttmottaket finner ut av hva pasienten har inntatt ved å ta nødvendige prøver av pasienten.