Jeg har gått på25 mg sobril i 35 år. Nå får jeg 75 mg om morgenen. Da trenger jeg de får å slippe skjelving med mere abstinenser. Har og misbrukt andre piller i flere år
Det har jeg kommet meg ut av. Sobrilen virker ikke så bra lenger etter mye overforbruk. Nå får jeg med mine hver morgen av miljotjenesten. Hvordan skal jeg klare å kutte sobrilen helt. Jeg har fått innlegelse men makter ikke sitte i en stol å riste å skjelve. Har vært innlagt 3 ganger men maktet ikke den kampen. Hva gjør jeg

Kvinne, 57 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi skjønner veldig godt at dette er vanskelig. Å slutte med benzodiazepiner etter så langvarig bruk, tar tid og er krevende.

Det er ingen annen vei ut av det enn ved å trappe ned. Jo saktere du trapper ned, jo mindre abstinens får du. Det finnes også en del medikamenter som kan brukes for å lette abstinensene, men det er nok ikke mulig å slippe helt unna. Du kan kikke på en tabell for nedtrapping sammen med legen din før du ev. legger deg inn.