Jeg lurer mere grundig på hvorfor gutter er mere utsatt for alkoholrelaterte skader enn jenter.

Kvinne, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke kjent med at gutter er mer utsatt for alkoholrelaterte skader enn jenter. Men dersom dette er tilfelle, kan det kanskje ha sammenheng med at gutter ofte kan være mer risikovillige sammenlignet med jenter, noe som nok blir mer tydelig når alkoholen begynner å senke den kritiske sansen.

Når det gjelder den voksne befolkningen, er saken litt annerledes. Andelen alkoholrelaterte dødsfall er høyere hos menn enn hos kvinner – noe som nok også har sammenheng med at menn i denne aldersgruppen drikker mer alkohol enn kvinner selv om dette har jevnet seg ut noe de senere årene. Dette kan du lese mer om hvis du kikker på folkehelseinstituttets publikasjon Rusmidler i Norge under fanen omsetning og bruk.