Hei, holder på med et skoleprosjekt. Jeg lurer på hvordan alkohol reagerer på nervesystemet. Men forklart på en lettere måte, sånn at jeg selv kan forstå hva det er og hva det gjør med nervestystemet.

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Alkohol reagerer i hovedsak på sentralnervesystemet på to ulike måter- dempende og stimulerende.  Når noe virker dempende på sentralnervesystemet vårt gjør det oss trøtte, sløve, gjør at vi reagerer treigere osv. Når noe virker stimulerende på sentralnervesystemet gjør det oss gira. Alkohol kan virke på begge måter avhengig av hvor mye du drikker. Drikker du litt virker det stimulerende, men drikker du litt mer virker det dempende.