Hvordan påvirker doping nervesystemet og hormonsystemet?

Annet, 16 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen svarer først og fremst på spørsmål om rusmidler. Du kan sjekke sidene til antidoping for informasjon om doping. Du kan også sjekke vårt faktaark om dopingmidler.