Heisann! Hvordan påvirker alkohol nervesystemet vårt? Hva gjør det? Hvorfor?

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Alkohol reagerer i hovedsak på sentralnervesystemet på to ulike måter – dempende og stimulerende.  Når noe virker dempende på sentralnervesystemet vårt gjør det oss trøtte, sløve, gjør at vi reagerer tregere osv. Når noe virker stimulerende på sentralnervesystemet gjør det oss gira – mer våkne, energiske osv. Alkohol kan virke på begge måter avhengig av hvor mye du drikker. Drikker du litt kan det virke stimulerende, men drikker du litt mer virker det hovedsakelig dempende.