Hvordan blir nervesystemet påvirket av ecstasy? Hvordan påvirker ecstasy transmittersubstansene i nervecellen?

Kvinne, 19 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette er omfattende spørsmål. Når rusmidler generelt inntas, skjer det mange og komplekse reaksjoner (ofte i flere regioner) i hjernen. Det er et samspill mellom mange forskjellige typer nevrotransmittere, som kan binde seg til en rekke reseptortyper på en rekke forskjellige steder.

Når det gjelder MDMA/ecstasy kan vi gi deg noen helt generelle forklaringer på dette. MDMA virker ved å øke nivået av visse signalstoffer i kroppen som serotonin, adrenalin, noradrenalin og dopamin. Det er denne effekten som gir rusvirkningen. Hvis du er interessert i rusmidler og nevrobiologi, kan du ha moro av å sjekke ut The Mouseparty (klikk på den musen som heter Ecstasy)

Andre effekter på nervesystemet inntrer over tid. Eksempler kan være misbruk/avhengighet, toleranse, nedsatt stemningsleie o.l. Atter andre kan inntreffe ved store doser. Gjentatt bruk av MDMA eller bruk av store doser noen få ganger, kan etter alt å dømme gi relativt langvarige skader i sentralnervesystemet (særlig av nerveceller som bruker serotonin som signalmolekyl).

Her er mer informasjon om MDMA.