Hvor mye adhd medisin må man ta overdose på for å havne på sykehus?

Kvinne, 13 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det kommer blant annet an på hva slags ADHD-medisin det er, toleranse, og individuelle forskjeller. Det er altså ikke noen absolutt fasit på det.

Vi vet jo ikke hvorfor du spør om dette, men hvis du spør fordi du har det vanskelig håper vi du vil prate med noen om det. Du kan snakke med en voksen du stoler på, helsesykepleier på skolen eller helsestasjon for ungdom. Du kan også snakke anonymt med Kors på halsen.

Hvis du har tatt mer medisin enn det legen har sagt du skal kan du ringe til Giftinformasjonen eller legevakta.