hvor mange prosent av dagens ungdom driver med rusmidler?

Mann, 15 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å fastslå dette helt sikkert, men det finnes noen statistikker som gir et visst inntrykk. Du kan f.eks. finne informasjon om ungdom og narkotikabruk på Folkehelseinstituttes sider. Artikkelen beskriver bruk av illegale rusmidler blant 15–16-åringer i Norge og Europa.