Hvor lenge må en gjennomsnittlig person drikke for og oppnå abstinenser ved å stoppe?

Mann, 18 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Hvor mye og over hvor lang tid en person må drikke for å få abstinenser ved bråseponering (brå slutt), finnes ingen klare tall på. Årsaken til at det er vanskelig å si noe generelt om dette, er at det i høy grad er individuelt. Et mulig anslag får en hvis en går ut i fra hva som anses som grenser for risikofylt alkoholforbruk. Det finnes ingen offisielle grenseverdier for risikofylt alkoholforbruk i Norge, men for eksempel Sverige definerer risikofylt alkoholbruk som over 14/9 enheter per uke for henholdsvis menn/kvinner. Over 21 enheter defineres som helseskadelig og en bruk samsvarer med høy risiko for for eksempel avhengighet.

Det er også vanlig å skille mellom ulike alovorlighetsgrader av alkoholabstinens. Lette abstinenser skal vesentlig mindre til for å oppleve enn alvorlige abstinenser.  Lette absintenser kan nok noen oppleve for eksempel etter en ferie over flere uker, med daglig inntak av alkohol. Lette søvnforstyrrelser, uro, nedstemthet, hodepine og angst er da gjerne typisk for lette alkoholabstinenser. Disse symptomene vil vanligvis forsvinne etter få dager.

Alvorlige abstinenser krever at personen har drukket tett – daglig, og i store mengder over tid. Slike abstinenser kan gi alvorlige symptomer som høyt blodtrykk, feber, oppkast, sansebedrag og delirium tremens – som kan være dødelig hvis det ikke behandles.