hvor lenge etter å ha tatt 10 mg oxycondone begynner abstinensene

Mann, 70 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Abstinensene fra Oxycodone begynner når virkestoffet er ute av kroppen, det vil si 6-12 timer etter inntak (eller innen 2 dager dersom det er en depot-medisin). For at abstinenser skal oppstå forutsettes det riktignok at du har brukt medisinen regelmessig over et visst tidsrom.

De sterkeste abstinensene varer i 3-7 dager, og kan vedvare i omkring 2 uker. Noen opplever abstinenser også utover dette, men disse er da vesentlig mildere enn hva de er de første ukene. Ved en gradvis nedtrapping kan du unngå de mest voldsomme abstinensene. Be legen om hjelp til dette.