Hei! Jeg har lest litt rundt dette jeg prøver å få svar på og ønsker gjerne et konkret svart. Vet at det er vanskelig å gi et eksakt svar, men sånn ca. Hvor lang tid vil det ta før 120 mg sobril er ute av kroppen?

Kvinne, 22 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva du mener «ute av kroppen».

Virkning: Sobril regnes å ha virkning i omkring 6-8 timer. Virkningen er lengre etter større inntak. Eksakt hvor lenge 120 mg virker, har vi ikke noe godt svar på, da dette er svært individuelt.

Halveringstid: Halveringstiden for Sobril er 10 – 15 timer. Halveringstiden er den tiden det tar før konsentrasjonen av legemidlet i blodplasma synker til det halve. I praksis så er medisinen ute av blodet etter 5 x halveringstiden.

Kjøring av bil: Antall timer før konsentrasjonen av virkestoffet til Sobril (Oxazepam) er under straffbarhetsgrensen (0,2) for bilkjøring, er 5-12 timer ved inntak på 10 mg, og 10-35 timer ved inntak på 20 mg. Har du tatt 120 mg vil det antagelig være lurt å vente en del lengre, men hvor lenge har vi ikke tall på.

Påvisningstid: Bruk av Sobril kan påvises omkring 7 dager ved urinprøver og ca 1-2 døgn ved blodprøver. Inntaket kan gi positive prøver noe lengre.