Jeg har tatt 4 piller hver av Neurontin og Tramadol sammen med noen kompiser som sa du fikk en rus av det. Hvor farlig er disse legemiddelene, og hvor ulovlig er det?

Mann, 20 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Hvor farlig kombinasjonen av Neurontin og Tramadol er avhenger av flere forhold som mengde, toleranse, tilvenning etc. Men, på generelt grunnlag anbefales det ikke samtidig bruk av disse medikamentene. De virker begge dempende på sentralnervesystemet og i henhold til Felleskatalogen kan det i verste fall medføre koma og død.

Når det gjelder straff er det også flere forhold som vil avgjøre hva straff er for kjøp og bruk av disse legemidlene. Bruk av reseptbelagte legemidler som ikke er foreskrevet av lege eller annen med foreskrivingsrett, er brudd på Legemiddloven. Tramadol er  listet som narkotika, og da vil straffen bli vurdert som kjøp og bruk av narkotika. Minste straff vil nok være noen tusenlapper i bot, og fengselsstraff ved beslag av større mengder.