Visst jeg drikker 2 øl hver dag i en mnd, hvor mye vil peth verdien da være på?

Mann, 40 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

I følge St. Olavs hospital er det ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk i antall alkoholenheter ut fra en PEth-verdi. Vi kan derfor ikke gi deg noen fasit på hvor høy verdi du får hvis du drikker to øl hver dag.

Du kan lese mer om PEth-prøver på denne siden til St. Olavs Hospital.