hvilken rettigheter har de pårørende til rusmisbrukere rett på?

Mann, 18 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Dagens diagnosesystem har egne diagnoser for pårørende til personer med ruslidelser. Diagnosene er knyttet til rusmiddelet som brukes, og kan gi pårørende rett til blant annet sykemelding og behandling i spesialisthelsetjenesten. Både fastleger og ansatte i NAV kan henvise pårørende til behandling.

Du kan lese mer i artikkelen Liten kjennskap til pårørendes rettigheter.