Hva er det som skjer med kroppen dersom man tar stort inntak av alkohol

Kvinne, 18 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Hva som skjer om man inntar en stor mengde alkohol, vil variere litt fra person til person. Noen har f.eks. høyere toleranse for alkohol enn andre.

Det som er felles for de fleste, er at alkoholen gjør deg ruspåvirket. Alkoholrus kjennetegnes f.eks. av at du blir sløv, mindre kritisk til egen atferd, og får tregere reaksjonsevne. Mange opplever også at humøret blir bedre, men det gjelder ikke alle.

Alkohol har også en del mulige bivirkninger, og jo mer du drikker, desto større blir sjansen for å oppleve disse bivirkningene. Kvalme/oppkast er kanskje det aller vanligste.

Om det er snakk om svært store mengder, eller et veldig raskt drikketempo, vil det bl.a. være risiko for akutt alkoholforgiftning. Dette er alvorlig og krever akutt behandling av helsepersonell.

Om man har et høyt alkoholforbruk over tid kan dette være belastende for indre organer, særlig leveren.

Du kan lese mer på våre faktasider om alkohol.