Hvis en tar stilnoct, paracet,cosylan å rottegift . Hva kan skje

Kvinne, 48 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke gi noen fasit på hva som vil skje, fordi det er avhengig av flere faktorer. Men på generelt grunnlag vil vi sterkt fraråde å innta en slik blanding, fordi det kan være farlig. Dersom du har inntatt dette vil vi anbefale deg å ringe Giftinformasjonen eller legevakta så fort som mulig.

Vi vet ikke hvorfor du spør om dette, men hvis du har det vanskelig håper vi du kan snakke med noen om det. Du kan for eksempel ringe Mental helse sin hjelpetelefon 116 123.