Hei, vi har en skoleoppgave i naturfag, hvor et av spørsmålene er:

Hva gjør rusmidler med signalsystemene?

Hva legemidler gjør med signalsystemene?

Høy:

Hva miljøgifter gjør med signalsystemene?

Hva gjør doping med signalsystemene?

Håper det er en mulighet for å få svar på alle disse spørsmålene på en forstålig måte.

-Elev, [anonymisert] skole

Mann, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi  kan svare deg på noe av dette, men dessverre ikke alt. For eksempel er både «miljøgifter» og «doping» noe som faller utenfor området rusmidler, og sånn sett noe vi ikke kan svare deg på. Spørsmål om doping kan riktignok rettes til Dopingkontakten.

Når du skriver «signalsystemene», går vi ut ifra at du mener sentralnervesystemet. Hvordan rusmidler og legemidler påvirker dette, kommer helt an på hvilke rusmidler og legemidler det er snakk om. Det finnes tross alt utallige slike, med ulike virkemåter. I tillegg kan det også forekomme individuelle forskjeller. Derfor blir svaret vårt også veldig generelt.

De aller fleste rusmidler og legemidler kan plasseres i én eller flere hovedkategorier; dempende, stimulerende og hallusinogener. Dempende stoffer betyr at de virker sløvende – du blir slapp/rolig, får redusert koordinasjon, reaksjonstid og lignende. Stimulerende stoffer betyr at de virker oppkvikkende – du blir mer energisk og våken. Hallusinogener er stoffer som gir en kraftig endring i bevissthetstilstand og sanseoppfatning.

Du finner mer informasjon om en del rusmidler (og noen legemidler) på våre faktasider om rusmidler. Der vil du også kunne lese om hvilken av disse kategoriene de ulike stoffene tilhører.