Hva er kritikkløs?

Mann, 68 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

‘Kritikkløs’ i forbindelse med bruk av rusmidler handler om hvordan man er under rusen. Det betyr at den som er ruset ikke tenker og handler klart, er lite overveid, lite gjennomtenkt, ureflektert og mer impulsiv.