Hel jeg lurer på hva deppresjon er og institusjon. Jeg har. en i klasse. Så sier hun bor på institusjon. Og er deppprimært

Mann, 8 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er en tjeneste som besvarer spørsmål om rusmidler og rusmiddelbruk. Vi anbefaler deg å skrive et spørsmål inn til Ung.no. 

Hvis dette er noe du tenker litt på, så er det kanskje noen voksne som du kjenner og stoler på du kan snakke med dette om, og som kan gi deg litt informasjon om dette.