Hva er straffen hvis en 19 år gammel gutt blir tatt med ca 16,6 gram hasj, 4,6 gram marijhuana og 4,5k cash av politiet?

Mann, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Besittelse av hasj og marihuana(over 15 g.) straffes med hjemmel i straffeloven: § 231. Narkotikaovertredelse : «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.» Siden vedkommende hadde en del cash kan det jo tenkes at politiet mistenker salg i tillegg. Det er i så fall brudd på samme lov som nevnt over.