Hei vist eg tar subutex funker metadon da eller omvendt?

Mann, 34 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Hvis du tar Subutex først, vil dette kunne redusere effekten av metadon så lenge du har buprenorfin (virkestoffet i Subutex) i blodet. Tar du metadon først og Subutex etterpå, kan du risikere akutte abstinenser.  Du bør vente minst 24 timer fra du tar metadon til du  tar Subutex for å unngå dette.