Heg skulle ta blodprøve som skulle sendes til sykehuset (Lamictal og orfiril). Uten å spørre meg tok legen mange andre blodprøver, deriblant peth (alkohol i blodet). Er dette lov, og hva er konsekvensen for legen?

Mann, 54 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Pasient har i utgangspunktet rett til å vite hva det tas prøve av, og begrunnelsen for dette. Dersom du opplever at legen har behandlet deg urettmessig, kan du kontakte Pasientombudet for bistand.

Merk at det kan finnes unntak fra regelen om samtykke. I Helsedirektoratets veileder for rusmiddeltesting (s. 8) kan du bl.a. lese følgende:

Rusmiddeltesting kan som utgangspunkt kun utføres dersom den som avgir prøven, har samtykket.

I tillegg finnes det enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Rekvirent må sette seg inn i relevant regelverk på sitt område. Regler knyttet til avleggelse av rusmiddeltester finnes for eksempel i straffegjennomføringsloven, barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.