Hei. Om en fryser ned urin,(som er rein) hvor lenge holder urinen seg i frysen, å etter den er tatt opp av frysen-> tint, I forhold til å få ett negativt svar på rus- hurtigtester?

Kvinne, 30 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

I retningslinjene for prøvetaking ved Oslo Universitetssykehus Ullevål står det om følger; «Prøvene bør som hovedregel oppbevares i kjøleskap/fryser og sendes raskt slik at transporttiden blir kortest mulig. Ved frysing av prøver før forsendelse skal dette opplyses om på rekvisisjonen. Oppbevaring i frosset tilstand forlenger holdbarheten». Furst laboratorium skriver om oppbevaring «Prøven kan oppbevares i kjøleskap i en uke, men ved lengre tids lagring bør den fryses»

Vi kan dessverre ikke si noe mer spesifikt enn dette.

Ytterligere spørsmål kan rettes til avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland.