jeg tok nylig urinprøve, jeg står på advunze så den er grei. men fikk utslag på sobril. dette medikamente har jeg aldri brukt før, å aldri hatt utslag på noe annet enn hva jeg får av legen. hva skyldes dette? er helt sjokket å forstår ingenting

Kvinne, 30 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kjenner til, er sertralin (f.eks. Zoloft) det eneste ikke-benzodiazepin som han slå ut som Sobril. Dette er omtalt i denne artikkelen False-Positive Urine Screening for Benzodiazepines: An Association with Sertraline? Dersom du har brukt sertralin, vis artikkelen til den som har tatt prøven.

Vi kjenner også til at det kan være vanskelig å skille mellom oxazepam (Sobril) og diazepam (Valium) på såkalte «screening»-tester. Prøven kan altså slå ut som Sobril hvis du har tatt diazepam.

Det hender også at et laboratorium gjør feil, eller at anylysemetoden er upresis. I så tilfelle må man kontakte dem (eller den som ber deg ta prøver) umiddelbart og be om en ny analyse av prøven. Be i så fall om en kromatografisk analyse med massespektrometri (de vet hva det er).