Er ordningen med Peth prøver i forbindelse med førerkortsaker et særnorsk fenomen eller brukes det på samme måte i andre land,Skandinavia og EU?

Mann, 59 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre ikke oversikt over hvordan andre land enn Norge praktiserer regelverket rundt generelle helsekrav til førerkort, samt hvilken rolle PEth-prøver spiller i dette.

Vi kan riktignok vise til dette skrivet fra svenske Transportstyrelsen, som bl.a. viser at høye PEth-verdier i korte trekk er uforenlig med førerrett.