Fikk et muntlig kjøreforbud som jeg har hørt varer i 6mnd pga hasj, men det har gått mye mer enn 6mnd nå og jeg har ikke hørt noe. Er kjøreforbudet ferdig?

Annet, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Optikere, leger og psykologer kan gi deg muntlig kjøreforbud hvis du ikke oppfyller helsekravene til førerkort ( feks. pga. hasjbruk). Muntlig kjøreforbud gis i de tilfeller hvor man tror at «helsesvekkelsen» kommer til å vare kortere enn 6 mnd. Varer det lengre enn 6 mnd. må Optiker/lege/psykolog melde fra til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som igjen kan inndra førerkortet.

For å finne ut om du kan kjøre bil igjen må du snakke med den som gav deg kjøreforbudet. Det er den som gav deg dette forbudet som må vurdere om du nå oppfyller dette helsekravet eller ikke.