Er der farlig å ta overdose med esomeorazol?

Kvinne, 13 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi som jobber i RUStelefonen er ikke helsepersonell, og siden esomeorazol ikke er noe folk ruser seg på kan vi ikke så mye om det. Det vi kan si er det som står i pakningsvedlegget.  Der står det at du skal snakke med legen eller apoteket hvis du har tatt mer esomerazol enn det som er forskrevet av legen.