Litt usikker på hva som er ok doser å ta når en er tungsinnet.

Jeg tok 15mm stesolid, og 20 mm stilnoct. Mest for få sove.

Jeg er fortsatt innafor her? Ja, jeg får hjelp ellers også.

Mann, 36 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen svarer ikke på spørsmål vedrørende riktig bruk av medikamenter. Dette er noe vi anbefaler deg å snakke med utskrivende lege med. Hvis du er bekymret for forgiftning, kan du lese informasjon om forgiftning på Stesolid her, og Stilnoct her. Husk at overdosefaren kan øke ved bruk av to eller flere medikamenter kombinert.

Du kan også ringe Giftinformasjonen på 22 59 13 00.