Hei. Jeg lurer på om legemiddelet elvanse (lisdexamfetimin) sin konsentrasjon i fullblod. Står at straff ved bilkjøring under påvirkning. av amfetamin er 0,300 µM fullblod, men hvor mye er dette? Vet at det varierer men hvis man feks veier 88kg og er mann. Vil en 30mg pille lisdeksamfetamin (elvanse) kunne være straffbart hvis man kjører under påvirkning? Eventuelt, hvor streng er straffen?

Mann, 20 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Hvor mye 0,300 µM fullblod tilsvarer i Elvanse, er ikke mulig å svare korrekt på. Dette er veldig individuelt, og kommer blant annet an på din metabolisme, sammen med farmakologiske egenskaper ved Elvanse.

Tar du en pille med Elvanse som ikke er skrevet ut til deg, så er dette ulovlig uansett konsentrasjonen i blodet. Dette er fordi Elvanse uten resept regnes som narkotika. Er konsentrasjonen under 0,300 µM fullblod, vil du ikke bli straffet for ruspåvirket kjøring, men for bruk av narkotika.

Får du Elvanse av lege, du tar den som forskrevet, og fyller helsekravene til førerkortet forøvrig, så gjør du ikke noe ulovlig.

Straffen for å kjøre i ruspåvirket tilstand vil være avhengig av hvor stor konsentrasjon av ulovlige midler som ble målt hos sjåføren. Straffen vil derfor kunne variere fra forelegg (bot) til ubetinget fengselsstraff.