Kan kg få Dobutrex forbehandling mot amfetamin?har brukt subutex illegalt ved mange anledninger og kg har følt at kg lever igjen og klarer og stå opp og fungere i hverdagen samt at kg verken har sug eller behov for andre medikamenter,og får kg beholde mitt sertifikat vis kg kommer inn i lær og får subutexbehandling?mvh [anonymisert]

Mann, 54 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Når du spør om behandling mot amfetaminavhengighet, er vi litt usikre på om du faktisk mener Dobutrex (som du skriver), eller om du egentlig mener Subutex (som du skriver om etterpå). Vi kan for sikkerhets skyld si noen ord om begge.

Dobutrex er et legemiddel som i Norge markedsføres som Dobutamin (konsentrat til infusjonsvæske). Dette legemiddelet er primært ment for pasienter med visse typer hjerteproblemer. At dette skal kunne skrives ut som substitusjonsbehandling mot amfetaminavhengighet er det så vidt vi vet ingenting som tyder på. Du kan lese mer om Dobutamin i Felleskatalogens omtale.

Når det gjelder Subutex, er dette et legemiddel som primært skrives ut som substitusjonsbehandling mot opioidavhengighet. Likevel finnes det enkelte eksempler på amfetaminavhengige som har fått skrevet ut Subutex via LAR. Om du kvalifiserer til dette, blir en vurdering fra LAR sin side. Men vi går ut ifra at du nok må ha problemer med opioider i tillegg til amfetamin, for at du skal kunne få utskrevet Subutex. Dette er riktignok noe du bør diskutere med din fastlege. Det kan også hende at proLAR har ytterligere informasjon om dette.

Angående førerkort, må du i utgangspunktet ha brukt Subutex sammenhengende i et år, før du fyller helsekravene til å kjøre bil. Dette forutsetter også at du har kontinuerlig oppfølging med legen, og at du ikke bruker noen andre medisiner som kan påvirke kjøreevnen. Dette er nærmere beskrevet i dette avsnittet av Førerkortveilederen. Merk at du ikke fyller helsekravene dersom det gjelder tyngre kjøretøy enn førerkortklasse B.