Bruker Oxycontin, Oxynorm og Stilnoct – kan jeg kjøre bil?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

2 stk oxycontin a 80 mg depot, 2 oxynorm 10 mg, 1 stk stillnoch 10 mg. Kan jeg kjøre bil.? Har brukt det i 10 år pga. Nervesmerter

Kvinne, 74 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvorvidt du fyller helsekravene til førerkort, er noe legen din skal informere deg om. Dette er en vurdering som omhandler mer enn kun hvilke medisiner du bruker, som f.eks. hvordan legen vurderer din almenntilstand, og hvordan disse medisinene påvirker dine kjøreevner spesifikt. Vi anbefaler altså at du tar opp dette med din fastlege.

Generelt kan vi likevel si følgende: i utgangspunktet kan du bruke inntil 10 mg Stilnoct i døgnet og samtidig oppfylle helsekravene til å kjøre bil (forutsatt at du venter minimum 8 timer før kjøring). Men, når du i tillegg bruker oksykodon (Oxycontin og Oxynorm), reduseres denne maksgrensen med 50 %. Med andre ord kan du kun bruke 5 mg Stilnoct i døgnet og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort, så lenge du også bruker oksykodon.

Når det gjelder oksykodon, kan du i utgangspunktet bruke opptil ca. 200 mg i døgnet og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort (da dette tilsvarer maksgrensen på 300 mg orale morfinekvivalenter, jf. Legemiddelhåndbokas ekvivalenstabell). Men, også her reduseres maksdosen med 50 % så lenge du i tillegg bruker Stilnoct. Merk at det finnes øvrige kriterier for bruk av oksykodon når det gjelder helsekrav til førerkort – dette er nærmere beskrevet i dette avsnittet av Førerkortveilederen.

Med andre ord sier regelverket at du samtidig kan bruke opptil ca. 100 mg oksykodon og opptil 5 mg Stilnoct (forutsatt at du venter 8 timer før bilkjøring), for at du skal oppfylle helsekravene. Men vi anbefaler altså at du tar opp dette med legen din, for å få et definitivt svar på hvilke regler som gjelder i ditt tilfelle.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.