2 stk oxycontin a 80 mg depot, 2 oxynorm 10 mg, 1 stk stillnoch 10 mg. Kan jeg kjøre bil.? Har brukt det i 10 år pga. Nervesmerter

Kvinne, 74 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvorvidt du fyller helsekravene til førerkort, er noe legen din skal informere deg om. Dette er en vurdering som omhandler mer enn kun hvilke medisiner du bruker, som f.eks. hvordan legen vurderer din almenntilstand, og hvordan disse medisinene påvirker dine kjøreevner spesifikt. Vi anbefaler altså at du tar opp dette med din fastlege.

Generelt kan vi likevel si følgende: i utgangspunktet kan du bruke inntil 10 mg Stilnoct i døgnet og samtidig oppfylle helsekravene til å kjøre bil (forutsatt at du venter minimum 8 timer før kjøring). Men, når du i tillegg bruker oksykodon (Oxycontin og Oxynorm), reduseres denne maksgrensen med 50 %. Med andre ord kan du kun bruke 5 mg Stilnoct i døgnet og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort, så lenge du også bruker oksykodon.

Når det gjelder oksykodon, kan du i utgangspunktet bruke opptil ca. 200 mg i døgnet og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort (da dette tilsvarer maksgrensen på 300 mg orale morfinekvivalenter, jf. Legemiddelhåndbokas ekvivalenstabell). Men, også her reduseres maksdosen med 50 % så lenge du i tillegg bruker Stilnoct. Merk at det finnes øvrige kriterier for bruk av oksykodon når det gjelder helsekrav til førerkort – dette er nærmere beskrevet i dette avsnittet av Førerkortveilederen.

Med andre ord sier regelverket at du samtidig kan bruke opptil ca. 100 mg oksykodon og opptil 5 mg Stilnoct (forutsatt at du venter 8 timer før bilkjøring), for at du skal oppfylle helsekravene. Men vi anbefaler altså at du tar opp dette med legen din, for å få et definitivt svar på hvilke regler som gjelder i ditt tilfelle.