Er det sånn at man ikke kan få noen medikamenter på resept når du er under 18? Må man være 18 for å få zoloft på resept ?

Kvinne, 17 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Så vidt oss bekjent er det ikke noen juridisk aldersgrense på medikamenter utskrevet av lege, men leger har enkelte føringer på hva som er greit og ikke å skrive ut til mindreårige. Noen medisiner har heller ikke dokumentert virkning på barn og unge, eventuelt dokumenterte negative bivirkninger på barn og unge, og skrives derfor ikke ut av den grunn. Når det gjelder Zoloft, står følgende i Felleskatalogen:

Zoloft bør vanligvis ikke brukes av barn og ungdom under 18 år, med unntak av pasienter over 6 år med tvangslidelse (OCD). Pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger, slik som selvmordsforsøk, tanker om å skade seg selv eller begå selvmord (selvmordstanker), og fiendtlighet (særlig aggresjon, trass og sinne) når de tar denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive Zoloft til pasienter under 18 år dersom han/hun mener at dette er den beste løsningen for dem.