Jeg spør på vegne av en nær venn som har fått på vival 10 mg tregamger daglig i ca 3 måneder. Nå har han i løpet av ganske kort tid trappet ned til en tablett om kvelden før han legger seg. Hvor lenge må han regne med abstinenser?

Mann, 27 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

I vanlige tilfeller regnes i et hvert fall noen uker. Det kommer litt an på hva du mener med abstinenser. De akutte abstinensene (hvis han har det), vil ikke vare veldig lenge, kanskje en ukes tid. Men mange opplever uro, dårlig søvn etc. i flere uker.

Nå skal det også sies at han fortsatt bruker en viss mengde Vival daglig. Derfor kan det godt hende han ikke vil få veldig langvarige eller sterke reaksjoner.