Jeg lurer på om hvsi jeg snakker med miljøterapeut om at jeg har drevet med hasj kommer hun til å fortelle det til foreldre. jeg har bare tatt trekk og aldri røyket e hel.

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ikke så godt å si noe sikkert om hva miljøterapeuten vil gjøre hvis du forteller at du har drevet med hasj.

I tilfeller hvor barnet eller ungdommen er under 16 år og har store psykiske- og eller rusproblemer vil nok miljøterapeuten orientere foreldrene om det. Hvis det er ikke er så alvorlige ting at det ikke innebærer behov for behandling eller tiltak bør det være mulig å ha fortrolige samtaler. Barneombudet oppfordrer voksne som arbeider med barn om å utvise skjønn i slike saker.

Vi vet ikke hva du ønsker å snakke med miljøterapeuten om utover at du har tatt noen trekk hasj noen ganger. Men, er det andre ting du strever med, at du blir utsatt for press for å bruke hasj eller er bekymret for andre som gjør det, bør du ta en prat med miljøterapeuten om det. Men, som sagt er det ingen ting i veien for å spørre på forhånd hva miljøterapeuten tenker og mener om opplysningsplikt til foreldre. Du kan jo formulere det som et generelt spørsmål omtrent slik: «Hvis noen forteller deg om … må du si det til foreldrene, da?» Da vil du få vite hvordan miljøterapeuten vil tenke rundt alvorlighet og om/evt. hvordan informasjon kan gis til foreldre. Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at noen får hjelp, så miljøterapeuten vil nok legge stor vekt på det.