Hei
Har et spørsmål vedr. Peth måling.
Hvis man drikker regelmessig (over lang tid) hver helg. (fredag/lørdag) 21 alkohol enheter totalt pr helg.
Vil da en Peth prøve tatt påfølgende mandag gi høyere verdi en prøve tatt påfølgende fredag?

Mann, 63 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2- 4 ukene før prøvetaking, så alt inntak av alkohol kan påvirke verdien. Etter avsluttet drikking vil PEth-verdien vanligvis halveres ca. hver 6. dag, men den individuelle variasjonen i halveringstid er stor, og opp mot 10 -12 dager er observert i enkelte tilfeller.