Hei!
Etter en sykehusinnleggelse pga høyt alkoholinntak, fikk jeg beskjed om at jeg skulle bli henvist til en ruskonsulent, og at de(ruskonsulenten) skulle ta kontakt med meg. Jeg var ivrig etter å dra hjem, så jeg spurte ikke noen flere spørsmål. Dette skjedde for ca 1 og en halv uke siden.

Mine spørsm er: Hvilken type konsulentasjon er dette og i hvilken grad? På hvilken måte blir jeg mest sannsynlig kontaktet? Og hvor lang tid kan det ta før jeg blir kontaktet?

Kvinne, 19 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Forskjellige kommuner kan ha ulike løsninger så vi kan ikke være sikre på hvordan dette er i din kommune. Men vanligvis er ruskonsulenter personer som jobber på NAV og som skal hjelpe de som trenger det med å kartlegge rusbruk, samt tilrettlegge for behandling hvis det er nødvendig. Behandling kan være polikliniske samtaler eller inneliggende behandling av ulik lengde. Dette er uansett noe dere vil prate om og eventuelt finne ut av sammen.

Hvor lang tid det tar før du blir kontaktet kommer sikkert an på arbeidsmengden til ruskonsulenten. Vi vil tro du blir kontaktet pr brev.