Jeg skal sammenligne heroin og kokain. hva er likt og hva er forskjellig?

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er nok meningen at du selv skal finne ut av forskjellene og likhetene mellom kokain og heroin. Hvis du leser faktasidene om kokain og faktasidene om heroin, så får du informasjon til å svare på oppgaven din.