Hei,
Det vises til telefonsamtale med rustelefonen. JEg lurer på om det finnes en enkel formel for å omregne mikromol til promille. Eks: Kjøring i ruspåvirket tilstand. Utåndingsprøven viser 0,39 mikromol. Hva vil dette si omdannet til promille? Jeg tenker her særlig opp imot vegtrafikkloven § 31 annet ledd. På forhånd takk for hjelpen.

Kvinne, 31 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til at alkohol i utåndingstest måles i mikromol, så vidt vi vet er det vanlig å måle mg pr liter luft der 0,1 milligram alkohol per liter luft, tilsvarer omtrent det samme som 0,2 promille alkohol i blodet.

Promille er en måleenhet der en måler gram etanol per kilo blod, g/kg. I hht. lovverket i Norge er det en  regel om at hvis man ganger 0,1 milligram pr. liter luft med 2 så får man et ca tall i promille som politiet aksepterer som korrekt. Slik utregning vil aldri gi et eksakt svar, det vil være store individuelle forskjeller, men det er slik man regner på det i Norge. Har de samtidig tatt en blodprøve på stedet, ville svaret blitt mye mer nøyaktig.

Hvis det er mg det er snakk om vil svaret på ditt spørsmål bli at 0,39 mg/l vil tilsvare omtrent 0,78 i promille.