Hei, er en mann på 33 med diagnostisert biploar lidelse 2, i tillegg til forskjellige angstlidelser.

Går på lamictal for bipolarlidelsen, og har vekslet mellom diazepam (Valium) og oxazepam (Sobril).

Disse har hatt variabel/lav effekt på angstlidelsen. Ser derfor i samråd med lege på alternativer som Rivotril/Xanor.

Førerkortforskriften er litt uklar her. Den oppgir maksgrenser for diazepam/oxazepam, men for både Rivotril og Xanor er disse satt til 0. Det jeg synes er uklart: betyr dette at man ikke kan kjøre bil i et tidsvindu etter disse medikamentene er inntatt, eller må man levere fra seg førerkortet så lenge man har resept på disse?

Mann, 33 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Forskriften sier, som du sikkert allerede vet, at helsekrav ikke er oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner enn diazepam/oxazepam.

Hva dette betyr i praksis, er ikke opp til oss å vurdere. Men vi vil anta at dersom du har resept på Rivotril/Xanor, ansees du som en bruker av det. Dette er i praksis opp til legen din. Det er hun/han som vurderer om du ansees som «en bruker» av disse hvis du har resept på dem.

Blir du stoppet i trafikken, og prøven slår ut, vil det bli tatt en blodprøve av deg. Den er spesifikk, dvs. de ser etter hvilket benzodiazepin du har tatt. Du finner oversikt over påvisningstider for ulike varianter her.

Du kan også høre med Statsforvalteren i Rogaland for oppklaringer.